Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

HAKKIMIZDA

www.zileturizm.com Zile Belediyesi’nin, Zilelilere,  gezginlere ve turizm yatırımcılarına bir hizmetidir.

Toplumun kültür, sanat, seyahat gibi alanlara ilgisinin arttığı, turizme yönelik talebin gözle görülür şekilde çoğaldığı günümüzde Zile’nin sahip oluğu potansiyelini performansa; ekonomik değer yaratan çıktılara ve yatırıma dönüştürecek araçları henüz arzu edilen ölçüde kullanılamadığını gözlemlemekteyiz.

Zile’nin turizm sektöründeki payının artırılması ve kentteki kültürel ve turistik değerlerin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması ve yatırımcılara yol gösterici olması amacıyla, Zile’nin kültür ve turizm envanterini gösteren bu site hizmete sunulmuştur.

Çerçevesi

Bu site, Zile’nin sahip olduğu kültür ve turizm envanteri kaynaklarının Zilelilere, olası gezginlere ve yatırımcılara dijital ortamda gösterildiği bir çalışmadır ve bu haliyle de Tokat merkez dâhil yörede bu anlamda yapılan tek ve ilk çalışmadır.

Bu nedenle de sitenin hazırlanmasında bu kaynakların kapsamlı bir incelemesi gerçekleştirilmiş ilgilenenlere ve yatırımcılara geniş bir yol gösterici çerçevede oluşturulmuştur.

Hedefi

Site, Zile’deki, tarihsel, kültürel, kentsel, jeolojik mirasın, doğal güzelliklerin ve turistik değerlerin korunması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve yaşantımızla bütünleştirilmesi hedefine dönüktür.

Amacı

Bu sitenin ( Kültür ve Turizm Envanterinin)  kurulmasının amaçlarından birisi; Zile hakkında bilgiler vererek, bu değerlerin yaşatılması için kamuoyunun dikkatini çekme, bu emanetleri koruma ve geliştirme suretiyle, gelecek nesillere aktarma ve toplumsal sorumluluk oluşturmaktır.

Diğer amacı ise; envanterde yer alan değerler üzerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve turizm sektöründe yer alan kuruluşlarla birlikte gerekli yatırım, tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılarak, Zile turizminin gelişmesini sağlayacak potansiyele sahip olduğunun ortaya konulmasıdır.

Bu bağlamda hazırlanan Zile Kültür ve Turizm Envanteri Zile’de sağlıklı bir turizm politikasının üretilebilmesi için, Zile ve yöresinin genel hatlarının tanımlanması ve belirli girdilerinin turizm sektörüne yönelik değerlendirilmesi amacını taşımaktadır.

Neye Yöneliktir?

Kültür ve Turizm envanteri, ilin coğrafyasından ekonomik yapısına, tarihi gelişimine, kültürel varlıklarından, halk kültürüne, turizm değerlerinden, sosyal-ekonomik yapısına kadar ilin her alanına ait bilgileri içeren bir envanterdir.

Envanterde yer alan kültür ve turizm değerleri, Zile coğrafyasının zenginliklerini göstermeye yöneliktir.

Güncelleme

İş bu sitede yer aklan bilgiler, ilgilenenlerin, bilim insanlarının, araştırmacıların sunacağı bilgi ve belgelerle her zaman güncellenmeye ve zenginleştirilmeye açıktır.

Tarihi, kültürel, jeolojik, arkeolojik, doğal zenginlikler ve değerlerimizden Zile coğrafyasında bulunup da, bu sitede yer almayan tüm zenginliklerimiz için her türlü bilgi, belge ve fotoğrafların e-postamız aracılığı ile bize ulaştırması halinde, sitede yer almak üzere değerlendirileceğinin ve sonucundan bilgi verileceğinin bilinmesini isteriz.

Whatsapp
Yaşar Erkan İÇEN
Yaşar Erkan İÇEN
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?