Zile Tanıtım Gönüllüleri Eğitimi

27.02.2021
686

ZİLE TANITIM GÖNÜLLÜLERİ EĞİTİMİ

Zile Tanıtım Gönüllüleri eğitimleri 5 aşamalıdır.

❶ Tokat Tanıtım Modülünü oluşturmak.

❷ Tanıtım Gönüllüsü ve Gönüllü Yöneticisi eğitimlerini vermek.

❸ Aşağıda Yer Alan Tanıtım Gönüllüsü Eğitimleri Verilmesi

①Anadolu Halk Kültürü

②Tokat Tarihi ve Turizm Değerleri

③Türk Halk Sanatı

④Turizm ve Rehberlik

⑤Diksiyon I ve II

⑥İletişim

⑦Yönetim (Planlama, organizasyon, liderlik, koordinasyon ve denetim)

⑧Kriz Yönetimi

❹ İlk yardım Eğitimleri

❺ İngilizce Eğitimleri

Tanıtım Gönüllüleri Oluşturulmasının Amacı;

Bilinçlendirme: Oluşturulacak Zile Tanıtım Gönüllüleri ve Gönüllü Yöneticileri,  “Yaratıcı Turizm Uygulama Süreci” kapsamında, aldıkları eğitimler sayesinde kamu yöneticilerinin, yerel yöneticilerin, akademisyenlerin, sektör üyelerinin ve yöre halkının yaratıcı turizm kavramı, felsefesi ve uygulaması ile ilgili bilinçlenmelerini sağlayacaklardır.

Gezgine Yönelik Envanter oluşturma: Yine, oluşturulacak Zile Tanıtım Gönüllüleri ve Gönüllü Yöneticileri, aldıkları eğitimle, il ve yöre düzeyinde yaratıcı turizme konu olabilecek sosyal, sanatsal, kültürel, ekonomik ve günlük faaliyetleri belirli kriterleri göz önüne alarak, turist odaklı bir bakış açısı ile ortaya koyabilecekler ve faaliyetlerin, empati (turistin gözü ile bakabilmek) kullanımı göz ardı edilmeden, turistlere ilginç gelmesi ve onları seyahat için isteklendirmesine çalışacaklardır.

İletişim alt yapısı: Oluşturulacak Zile Tanıtım Gönüllüleri ve Gönüllü Yöneticileri, Zile’ye gelecek (bireysel, grup, kitle turizmi yoluyla) olan gezginlerle yerel halkın arasındaki iletişim problemlerinin ortadan kaldırılmasına aracı olacak ve Zile’ye gelen gezginin yörenin günlük hayatına katılmasını sağlayacak unsurları gerçekleştirecektir. Bu nedenle bu aşamada dil problemlerinin aşılması için Zile Tanıtım Gönüllüleri en az bir yabancı dil (İngilizce) eğitimi almış olacaklardır. Zile Tanıtım Gönüllülerinin bu başlıktaki diğer bir görevi de, yöreye gelen gezgin için, gezgini yörenin sosyal dokusunun içine katacak alt yapıyı kurması olacaktır.

Reklam, Tanıtım ve Turist Bilinçlendirme: Zile Yöresine gelen gezginlerin, yöre yaşantısına ilişkin deneyimleri, görüşleri, izinleri alınmak suretiyle, Zile Tanıtım Gönüllüleri tarafından yazılı ve görsel araçlar yardımı ile sosyal medyada paylaşılacaktır. Bu aşama reklâm ve tanıtım aşamasıyla iç içe olduğu kadar devamı olarak da düşünülmelidir. Çünkü dış tanıtım, insanların ilgilerini bir ülkenin, bölgenin veya turistik istasyonun mal ve hizmetlerin üzerine çekmek olduğu kadar bu konuda bilgi vermek, eğitmek, bazı telkinlerde bulunarak hafızada bir imaj yaratmak, zihinlerinde bir inanç meydana getirmekle ilgili süreçlerin toplamından oluşmaktadır (Turanlı ve Güneren, 2003; 4)

Zile Tanıtım Gönüllüleri ve Gönüllü Yöneticileri, bu süreci gerçekleştirebilmek için bize gerekli olan beşeri ve örgütsel kaynağı sağlayacaktır.

Geri Besleme: Zile Tanıtım Gönüllüleri ve Gönüllü Yöneticileri, yaptıkları fiili çalışmalar sonucunda saptadıkları görüş ve önerilerini, edindikleri deneyimlerini, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirerek, onlarla paylaşarak, turizmle ilgili uygulamalarda gerekli düzeltmelerin, iyileştirmelerin yapılmasına ön ayak olacaklardır.

Böylelikle, her bir adımdaki faaliyetler gerçekleştirilirken ve aynı zamanda adım sonunda sürekli bir denetim ve görülen hataların düzeltilmesi söz konusu olacaktır.  Bu sayede, bir uygulama sonunda tüm süreç ile ilgili ortaya çıkan sorunlar ile ilgili düzeltmeler sürecin aktörlerine iletilecektir.

Zile Belediyesi “Zile Tanıtım Gönüllüleri ve Gönüllü Yöneticileri Eğitimi Projesi” ni uygulamaya geçirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Yaşar Erkan İÇEN
Yaşar Erkan İÇEN
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?